Huyện Hàm Yên luyện tập phân đoạn cơ chế trong diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2023

Sáng ngày 14/6, Ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Hàm Yên đã tổ chức luyện tập phần cơ chế trong Diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2023.
Video không hợp lệ

Chương trình khác