Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Trong những ngày qua, trên địa bàn các khu dân cư, bà con nhân dân đã tích cực và sôi nổi tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo phương châm dân chủ, công khai và đảm bảo chất lượng.
Video không hợp lệ

Chương trình khác