Quyết định Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (đợt 1)

Quyết định Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (đợt 1)