Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện kiểm tra sát hạch kỳ tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục

Ngày 11/11/2019, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 119/TB-UBND về danh sách thí sinh đủ điều kiện kiểm tra sát hạch kỳ tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hàm Yên năm 2019.

Tin cùng chuyên mục