Chuyện những người hiến đất

Thời buổi “tấc đất là tấc vàng”, nhưng nhiều người vẫn không ngần ngại hiến đất của mình để xây dựng những công trình phúc lợi. Dường như khi họ hiến ...

Phát động rửa tay với xà phòng

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh nâng cao sức khỏe. Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên ...

Xem nhiều

Hàm Yên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 12/12, huyện Hàm Yên đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020. Qua ngày hội đã thu về được trên 380 đơn vị máu, lượng máu này sẽ góp phần tích cực trong công tác chữa bệnh và cấp cứu của các bệnh viện trong thời gian tới.

Hàm Yên quan tâm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Là địa phương có tiềm năng lớn về lao động, trong năm qua cấp ủy, chính quyền huyện Hàm Yên đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động. Từ đó, góp phần phát triển nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập cho người ...