Sự éo le của V-League 2020

Nếu một đội bóng bỏ giải, về nguyên tắc sẽ bị xử xuống hạng. Nhưng từ những lý do họ đưa ra, các nhà tổ chức cũng có thể xem lại mình và có thái độ ...

Xem nhiều